Co możemy dla Państwa zrobić?

Proponujemy Państwu poprowadzenie na zasadach outsourcingu procesów inwestycyjnych w Państwa firmie na dowolnym etapie ich realizacji. Oferta nasza zawiera wszystkie etapy powstawania nowej placówki takie jak:
 • Ocenę obiektów pod kątem adaptacji na potrzeby konkretnej placówki handlowej,
  uwzględniając standardy i lay-out`y Państwa firmy.
 • Pomoc w negocjacjach umowy najmu oraz ocenę technicznych aspektów umowy najmu.
 • Przygotowanie wstępnej dokumentacji pozwalającej na bardziej szczegółowe określenie
  koniecznych do wykonania prac, związanych z tym harmonogramem działań
  oraz szacunkiem kosztów.
 • Przygotowanie w razie konieczności projektu budowlanego,
  dokumentacji technicznej, oznakowania zewnętrznego.
 • Pomoc w przeprowadzeniu przetargu i wyborze wykonawcy prac,
  dostawców wyposażenia etc.
 • Nadzór nad pracami w charakterze inspektora nadzoru.
 • Pomoc w odbiorach technicznych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń
  i decyzji administracyjnych.
 • Doprowadzenie do placówki niezbędnych mediów.
 • Wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt, meble etc.

Oferta nasza zawiera również przejęcie od Państwa całości inwestycji i występowanie w charakterze inwestora zastępczego ściśle współpracującego z Państwa służbami technicznymi co pozwoli Państwu na podpisanie umowy tylko z jednym podmiotem odpowiedzialnym za całe przedsięwzięcie budowlane jak również kompleksowe zarządzanie całym projektem inwestycyjnym.